Teka-teki yang rumit boleh menjadi letupan yang cuba menjawab